V posledných mesiacoch sa akoby roztrhlo vrece s ponukou poistenia -  asistenčných služieb v domácnosti prostredníctvom dodávateľov energií. Pred spájaním dvoch rozdielnych služieb však varoval aj Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

Sú asistenčné služby zdarma? 

U väčšiny dodávateľov asistenčné služby zadarmo nie sú, alebo sú iba na určitú dobu. Inak za túto službu platíte poplatok 1 až 2 € mesačne - a teda napríklad za 2 roky môžete zaplatiť okolo 50 € v závislosti od rozsahu služieb. 

Je potrebné si takisto uvedomiť, že dodávateľ energií asistenčné služby iba sprostredkúva - poskytuje ich spoločnosť, ktorá sa na ne špecializuje a dodávateľ od nej pravdepodobne získa províziu z Vášho poplatku. Prezentované výhodné doplnkové služby pre odberateľa sú teda výhodné aj pre dodávateľa. Ak by sa Váš dodávateľ pokúsil "skryť" poplatok za asistenčné služby v platbách za energie, konal by tak v rozpore s usmernením ÚRSO.

Potrebujete asistenčné služby?

Na túto otázku si musíte v prvom rade odpovedať vy, ako odberateľ. Ako sme uviedli nižšie, poplatok za asistenčné služby môže za 2 roky predstavovať aj 50 €.

Položte si teda otázku, koľkokrát som si za posledné 2 roky vybuchol dvere, koľkokrát mi praskol vodovod, koľkokrát som potreboval konzultáciu cez telefón s právnikom, lekárom či dokonca IT odborníkom? Ak áno, nemám známeho, ktorý mi pomôže?

Ak ponuku poistenia asistenčných služieb od dodávateľov využijete, podobne ako pri iných poisteniach si dávajte pozor na výluky z poistenia, výšku a rozsah plnenia. Obchodné podmienky k asistenčným službám sú častokrát na desiatky strán. Negatívne skúsenosti s asistenčným službami od dnes už neexistujúceho dodávateľa má nemálo odberateľov. 

Pred podpisom zmluvy (dodatku) o poistení asistenčných služieb teda dokladne zvážte, či ich potrebujete a uvedomte si, že ich ponuka nie je žiadna exkluzívna výhoda od dodávateľa pre Vás ale iba sprostredkovanie služby, ktorú môžete uzavrieť nezávisle od dodávateľa energií.