V prípade ukončenia zmluvy z dôvodu sťahovania alebo predaja nehnuteľnosti nie je dôležité, či máte zmluvu uzavretú na dobu určitú alebo neurčitú, je však potrebné preukázať dodávateľovi, že odberné miesto ste predali alebo sa odsťahovali. K tomu postačuje kópia kúpno-predajnej zmluvy, ukončenia nájmu, príp. List vlastníctva.

Dodávateľ neukončí zmluvu spätne ani okamžite v deň doručenia výpovede, ale je potrebné zaslať výpoveď s predstihom niekoľkých týždňov. V rámci dobrých vzťahov by ste mali nového odberateľa upozorniť na ukončenie zmluvy, aby si včas zabezpečil zmluvu s novým dodávateľom prípadne riešiť zmenu odberateľa formou prepisu.