Aktuality a analýzy

Slovakia Energy prostredníctvom materskej spoločnosti v ČR prevezme Europe Easy Energy Slovensko.
Aké dôležité údaje nájdete na vyúčtovacej faktúre okrem toho, či máte preplatok alebo nedoplatok?

Potrebujem radu odborníka

Nenašli ste riešenie Vášho problému na našich stránkach? Neváhajte sa na nás obrátiť prostredníctvom kontaktného formuláru.

:

FAQ

Čo je dodávateľ elektriny a plynu?

Dodávateľ energie je spoločnosť, ktorá obchoduje s elektrinou či plynom ako sa obchoduje s každou inou komoditou a dokáže vám ju prostredníctvom distribútora dodávať - predávať

Ak sa vám nepozdáva, môžete si vybrať nového dodávateľa a jednoducho ho zmeniť.

Čo je distribútor?

Distribútor elektriny či plynu je spoločnosť, ktorá vlastní, prevádzkuje a udržuje distribučné siete, t.z. vedenia elektriny alebo plynovody. Ich činnosť a platby za ich služby sú regulované a nie je možné ich zmeniť.

Na území Slovenska sú traja distribútori elektriny na území pôvodných krajov: Západoslovenská distribučná, Stredoslovenská energetika - Distribúcia a Východoslovenská distribučná.

Distribútorom plynu na celom uzemí Slovenska je SPP Distribúcia

Môžem mať 2 dodávateľov naraz?

Nie, nemôžete mať dvoch dodávateľov naraz, nakoľko odberné miesta eviduje a zmenu dodávateľa schvaľuje distribútor a nedovolí, aby na jedno odberné miesto dodávali energiu dvaja dodávatelia.

V prípade, ak po vás požadujú za 1 mesiac platbu dvaja dodávatelia, znamená to, že jeden z nich ju požaduje neoprávnene.

Čo je dodávateľ poslednej inštancie?

Dodávateľ poslednej inštancie je "náhradný" dodávateľ energií, ktorý je určený, aby v prípade, že váš dodávateľ stratí schopnosť vám dodávať energie, prebral vaše odberné miesto a začal dodávať energie namiesto neho.

Pri elektrine sú nimi v závislosti od regiónu ZSE Energia, SSE a VSE, pri plyne je to SPP.

Čo je to silová elektrina?

Silová elektrina je samotná komodita, ktorú odoberáte od dodávateľa energie a dodáva ju prostrednictvom sietí distribútora.

Ako prepočítať meter kubický plynu na kilowatty?

Hodnota z plynomeru v msa prepočítáva na kWh prostredníctvom rôznych faktorov ako je nadmorská výška odberného miesta, atmosferický tlak, teplota a vlhkosť. Zjednodušene je však možné prepočítať prostredníctvom koeficientu 10,55 a teda 1m3 = 10,55 kWh

Slovník 

  • VT - vysoká tarifa (denný prúd)
  • NT - nízka tarifa (nočný prúd)
  • kWh - kiloWatthodina
  • MWh - MegaWatthodina = 1000 kWh