FAQ

Čo je dodávateľ elektriny a plynu?

Dodávateľ energie je spoločnosť, ktorá obchoduje s elektrinou či plynom ako sa obchoduje s každou inou komoditou a dokáže vám ju prostredníctvom distribútora dodávať - predávať

Ak sa vám nepozdáva, môžete si vybrať nového dodávateľa a jednoducho ho zmeniť.

Čo je distribútor?

Distribútor elektriny či plynu je spoločnosť, ktorá vlastní, prevádzkuje a udržuje distribučné siete, t.z. vedenia elektriny alebo plynovody. Ich činnosť a platby za ich služby sú regulované a nie je možné ich zmeniť.

Na území Slovenska sú traja distribútori elektriny na území pôvodných krajov: Západoslovenská distribučná, Stredoslovenská energetika - Distribúcia a Východoslovenská distribučná.

Distribútorom plynu na celom uzemí Slovenska je SPP Distribúcia

Môžem mať 2 dodávateľov naraz?

Nie, nemôžete mať dvoch dodávateľov naraz, nakoľko odberné miesta eviduje a zmenu dodávateľa schvaľuje distribútor a nedovolí, aby na jedno odberné miesto dodávali energiu dvaja dodávatelia.

V prípade, ak po vás požadujú za 1 mesiac platbu dvaja dodávatelia, znamená to, že jeden z nich ju požaduje neoprávnene.

Čo je dodávateľ poslednej inštancie?

Dodávateľ poslednej inštancie je "náhradný" dodávateľ energií, ktorý je určený, aby v prípade, že váš dodávateľ stratí schopnosť vám dodávať energie, prebral vaše odberné miesto a začal dodávať energie namiesto neho.

Pri elektrine sú nimi v závislosti od regiónu ZSE Energia, SSE a VSE, pri plyne je to SPP.

Čo je to silová elektrina?

Silová elektrina je samotná komodita, ktorú odoberáte od dodávateľa energie a dodáva ju prostrednictvom sietí distribútora.

Ako prepočítať meter kubický plynu na kilowatty?

Hodnota z plynomeru v msa prepočítáva na kWh prostredníctvom rôznych faktorov ako je nadmorská výška odberného miesta, atmosferický tlak, teplota a vlhkosť. Zjednodušene je však možné prepočítať prostredníctvom koeficientu 10,55 a teda 1m3 = 10,55 kWh

-