Zákazníkov alternatívneho dodávateľa energií Europe Easy Energy Slovensko čaká prechod do spoločnosti Slovakia Energy.

V tomto prípade však nejde o klasickú zmenu dodávateľa, ale o prevzatie spoločnosti. Stane sa tak na základe predaja materskej spoločnosti Europe Easy Energy v Českej republike spoločnosti Bohemia Energy Entity, ktorá je zase materskou spoločnosťou Slovakia Energy. V prípade Europe Easy Energy Slovensko sa jedná o menší počet odberateľov, nakoľko táto spoločnosť začala pôsobiť na slovenskom trhu iba minulý rok.

Slovakia Energy má s prevzatím iného dodávateľa skúsenosti. V roku 2013 do svojho portfólia začlenila približne 120 tisíc odberateľov Energetického Centra na základe kúpy spoločnosti. Prechod odberateľov do Slovakia Energy by mal prebehnúť v najbližších mesiacoch.

Odberatelia elektriny či plynu od Europe Easy Energy sa nemajú čoho obávať - z ich strany nebude potrebné vykonávať žiadne kroky a všetky zmluvné podmienky by mali zostať v platnosti.