Odberatelia plynu v domácnosti sa môžu koncom roka tešiť na poštové poukážky, prostredníctvom ktorých im štát vráti náklady za zemný plyn.

 

Premiér Fico tento krok odôvodňuje dobrým hospodárením dominantného dodávateľa plynu na Slovensku SPP. Toto „dobré hospodárenie“ je do veľkej miery spôsobené klesajúcimi cenami zemného plynu v Európe a teda otázka je prečo štát radšej neznížil ceny plynu pre zákazníkov SPP, ktorého 100% vlastníkom je štát. Poštová poukážka „od Fica“ je samozrejme s blížiacimi sa voľbami dobrý marketingový krok.

 

Čo môžu očakávať odberatelia plynu?

 

Výborná správa je to najmä pre zákazníkov alternatívnych dodávateľov (Slovakia Energy, ČEZ Slovensko, RWE Gas Slovensko a ďalší), ktorých ceny sú nižšie ako dominantného SPP a poštovú poukážku však dostanú aj oni.

 

Horšia správa je to pre odberateľov so sadzbou D4 s ročnou spotrebou nad 68 575 kWh (približne nad 6 500 m3), ktorých premiér už pred rokmi označil ako „majiteľov bazénov“. Tí okrem toho, že platia vysoký mesačný poplatok (cca 35 €) a majú vyššie ceny plynu, žiadne "peniaze späť" nedostanú.

 

Odberatelia, ktorí využívajú plyn iba na varenie a teda majú sadzbu D1, dostanú všetci fixne 10 €. Odberatelia so sadzbami D2 a D3 dostanú naspäť 6 % zo svojich ročných nákladov na plyn, maximálne však 165 €.