Zmluvy na dobu neurčitú májú najčastejšie uzavreté odberatelia tradičných dodávateľov, pokiaľ v posledných rokoch nepodpísali novú zmluvu alebo dodatok s viazanosťou.

Štandardný spôsob ako ukončiť zmluvu uzavretú na dobu neurčitú je výpoveď s dodržaním výpovednej lehoty 1 mesiac, ktorá je stanovená zákonom. Výpovedná lehota začína plynúť 1. dňa mesiaca nasledujúcom po mesiaci v ktorom bola výpoveď doručená. Napr. ak je výpoveď doručená v období 1. až 31.10. jeden mesiac začína plynúť od 1.11. a teda zmluva je ukončená k 30.11.

Pri vypovedaní zmluvy je však nutné pamätať aj na uzavretie zmluvy s novým dodávateľom. Termín kedy najneskôr môže váš nový dodávateľ o zmenu požiadať je 21 dní pred ukončením zmluvy, a preto je dobré mať zmluvu s novým dodávateľom uzavretú v dostatočnom predstihu.

Každý dobrý dodávateľ energie kompletnú zmenu dodávateľa vrátane vypovedania zmluvy u súčasného dodávateľa zrealizuje na základe splnomocnenia za vás. Preto odporúčame aj samotnú výpoveď zmluvy ponechať na novom dodávateľovi.